Alexander Ač

– Klimatológ

Alexander Ač študoval odbor environmentálnej ekológie na univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na Slovensku a titul PhD získal v obore aplikovanej ekológie na Juhočeskej univerzite v Českých Budějovicích. V súčasnosti pracuje na Ústave výskumu globálnej zmeny AV ČR v Brne a špecializuje sa na tému izotopovej analýzy letokruhov stromov a inventarizácie emisií skleníkových plynov z poľnohospodárskych pôd. Je spolueditorom knihy “Vek nerovnováhy” (Akadémia, 2019) pojednávajúcej o globálnych a lokálnych dôsledkoch zmeny klímy. Je prekladateľom knihy Obnoviteľné zdroje energie – s chladnou hlavou (DJC MacKay, Cambridge, 2009).