Alexandra Kolarik

— iniciatíva Free Food

Alexandra Kolarik je predstaviteľkou občianskeho združenia Free Food, ktorého cieľom je znížiť plytvanie potravinami na Slovensku.To robia prostredníctvom kreatívnych projektov „Pekné džemy zo Škaredých jabĺk“ – z jabĺk, ktoré esteticky nevyhovujú na predaj v supermarketoch varia džemy; ďalej „komunitné chladničky v Bratislave“, v rámci ktorého vytvárajú sieť komunitných chladničiek, ktoré slúžia primárne hosťujúcim organizáciám a v rámci nich znižujú plytvanie potravinami.Taktiež rozbiehajú Foodsharing projekty – či už na online alebo komunitnej báze, kde ľudia môžu zdieľaním predísť vyhodeniu využiteľných potravín; a projekty na zníženie plytvania potravinami zo supermarketov.