Andrea Basilová

– Sensoneo

Andrea spolu s manželom Martinom založili pôvodný slovenský projekt Sensoneo, ktorý umožňuje spravovať odpad efektívnejšie, s väčším ohľadom na životné prostredie a kvalitu života v meste. Sensoneo kompletne sprehľadňuje celú kontajnerovú infraštruktúru a odpadové toky, automatizuje evidovanie skutočnej produkcie odpadu a optimalizuje jeho zvoz.Andrea v spoločnosti zodpovedá za celkovú online a offline komunikáciu, čím nadväzuje na svoje predchádzajúce profesionálne pôsobenie. Vďaka Sensoneo sa výborne orientuje vo viacerých oblastiach, ktoré zasahujú do problematiky odpadov ako digitalizácia, eko-dizajn, udržateľnosť a smart city.„V Sensoneo veríme tomu, že automatizácia, princíp spravodlivosti a nepriestrelné dáta sú nástroje, ktoré dokážu k motivácii na zníženie tvorby odpadu dostať všetkých. Aj tých, ktorých téma zero-waste široko obchádza - čo je stále drivá väčšina populácie.Na podujatí by som návštevníkov rada vysvetlila, ako súčasný neudržateľný stav vytvára príležitosti pre technologické inovácie, ktoré majú potenciál pozitívne zmeniť naše doterajšie zaužívané postupy.“