Andrej Popovič

– NATUR-PACK

Mgr. Andrej Popovič je absolventom Prírodovedeckej fakulty UK, odboru Biogeografia. Od roku 2006 sa profesionálne venuje sprievodcovskej činnosti a  prostredníctvom ekovýchovných aktivít aj vzdelávaniu verejnosti a prehlbovaniu jej vzťahu k životnému prostrediu. Od roku 2008 riadi svoju spoločnosť  Ekovýlety. V roku 2015 sa stal jedným z hlavných lektorov OZV NATUR-PACK, pre ktorú zabezpečuje tvorbu a lektorovanie vzdelávacích programov pre deti i  dospelých. Jeho vystúpenia vie prispôsobiť veku a skladbe účastníkov a využíva pri nich zážitkovú formu vzdelávania. Zažili ho tisícky detí napríklad na filmovom festivale Ekotopfilm – Envirofilm, na mnohých verejných podujatiach v rámci Dňa Zeme a je spoluautorom aj najnovšieho zážitkového programu OZV NATUR-PACK, ktorý sme pre verejnosť vytvorili v spolupráci so spevákom a spisovateľom Branislavom Jobusom a nesie názov Zberný dvor.