Ania Kaleta

– Dizajnérka

Ania Kaleta je mladá dizajnérka z Poľska, ktorá vyštudovala na  Academy of Fine Arts v Katowiciach. V súčasnosti sa ako freelancerka špecializuje na vizuálnu komunikáciu v oblasti kultúrnych a komerčných projektov. Popri tom sa venuje výskumu na tému grafického dizajnu v priestore. Na konferenciu nám prináša výstavu, ktorá je dôkazom, že udržateľnosť je možná aj v oblasti dizajnu. Na vlastné oči si budete môcť pozrieť produkty poľských projektov, ktoré odpad využívajú ako nosnú zložku dizajnérskych výrobkov.