Anna Tabášková

– Udržitelný Palacký

Anna je členkou študentskej iniciatívy Udržateľný Palacký, ktorý presadzuje princípy udržateľnosti naprieč univerzitným prostredím. Študuje psychológiu a environmentálne štúdia, a s konceptom udržateľnosti má skúsenosti ako z českého, tak aj holandského prostredia, kde bola súčasťou Green Office a World Fair Trade Organization. V súčasnosti v rámci festivalu Academia Film Olomouc pôsobí ako environmentálny konzultant a v INCIEN absolvuje stáž na tému udržateľnosti v kultúrnom sektore.