Annamarie Velič

— environmentalistka a konzultantka pre trvalú udržateľnosť

Annamarie Velič aplikuje na Slovensku svoje skúsenosti z práce korporátneho manažéra pre udržateľnosť pre IKEA Industry. Pracuje ako špecialista pre trvalo udržateľné riešenia pre firmy, neziskové aj štátne organizácie. Jej cieľom je informovať čo najširšiu verejnosť o stave životného prostredia u nás, poukazovať na problémy, ale hlavne hľadať reálne riešenia. Spolupracuje naďalej s IKEA Industry na riešení emisií a projekte infiltrácie vody ako prevencii voči dopadom klimatických zmien. Vedie tiež verejnosťou veľmi pozitívne vnímaný projekt korporátnej sociálnej zodpovednosti firmy Curaden Slovakia, v rámci ktorého 200 slovenských škôl obdrží tento rok koše na triedenie odpadu do každej triedy spolu s osvetou o tom, ako odpadom predchádzať. Minimalizáciu odpadov vníma ako výbornú príležitosť pre kohokoľvek, aby urobil každý deň niečo pre seba, svoje deti, svoj svet.