Cyril Klepek

– CEO CYRKL

Cyril verí, že jediná rozumná cesta vpred je cez skokové inovácie v cirkulárnej ekonomike a aktívnej občianskej spoločnosti. Cyril absolvoval na VŠE obor Ekonómie a hospodárskej politiky, kde pokračoval na doktorandskom štúdiu. V tomto období mal zároveň na starosti inovácie v korporátnej časti Raiffeinsenbank, kde stál napríklad za vznikom poradenstva Raiffeisen Advisory. Jeho oblasťou záujmu sú zmysluplné inovácie, a to predovšetkým v oblasti cirkulárnej ekonomiky. Bol inovačným lídrom v agentúre Direct People, šéfredaktorom publikácie Cirkulárne Česko 1 a 2 a teraz je zakladateľom medzinárodnej digitálnej odpadovej platformy CYRKL, ktorá má za cieľ demokratizovať nakladanie s odpadmi a prebytočnými materiálmi a dávať odpadom ďalšie využitie.