Dana Mareková

– Právnička a aktivistka

Dana Mareková je právnička a aktivistka, ktorá usiluje o systémové zmeny smerujúce k lepšej ochrane životného prostredia. Venuje sa témam: ovzdušie, zelená mobilita, dekarbonizácia verejných financií a jadrová transparentnosť.  V týchto témach spolu s rôznymi partnermi oslovuje politikov a verejnosť, navrhuje úpravu legislatívy aj zlepšenie rozhodovania o veciach verejných.  Pomáha tiež posilňovať právne, kampaňové a strategické kapacity organizácií aj jednotlivcov.Medzi jej úzkych spolupracovníkov patria domáce organizácie ako právnický tím Via Iuris, rozvojová organizácia Človek v ohrození, aktivistická Cyklokoalícia a hnutie Znepokojené matky, rovnako ako veľké medzinárodné organizácie Client Earh a Bankwatch.