Daniela Piršelová

– Televízna redaktorka, zakladateľka a organizátorka prvej klimatickej konferencie na Slovensku CLIMATE CONFERENCE SLOVAKIA

Má viac ako 10 ročné skúsenosti s médiami a PR. Pôsobila na Ministerstve Hospodárstva SR ako hovorkyňa ministra so zameraním na energetiku a podnikateľské prostredie. V posledných rokoch pracuje v súkromnej spravodajskej televízii ako redaktorka relácie so zameraním na biznis a trvalú udržateľnosť a moderátorka denného spravodajstva. Venuje sa najmä témam orientovaným na ľudské zdroje, ekonomiku, inovácie a životné prostredie. Od roku 2015 aktívne presadzuje environmentálne témy so zameraním sa na zmenu klímy a jej súvislosti a to, ako v profesijnom, tak i v súkromnom živote. Apeluje na väčší záujem o tému zmeny klímy, na zrozumiteľnosť a dôveryhodnosť komunikovaných informácii v environmentálnych témach, na zodpovedný postoj a záujem médií, ale aj jednotlivcov, podnikateľov a politikov.