Denisa Rášová

– Obehové Slovensko

Denisa je koordinátorkou vznikajúcej platformy pre obehové hospodárstvo. „Obehové Slovensko“ je národná iniciatíva, ktorá podporuje podnikateľský sektor v prechode na obehové hospodárstvo a prezentuje príležitosti, ktoré tento koncept prináša.Budujeme verejno-súkromné partnerstvo založené na výmene skúseností a vedomostí a prezentácii dobrých príkladov z praxe. Podporujeme vznik nových projektov a vytváranie partnerstiev od verejnej správy cez výskum až po podnikateľský sektor. Platforma pripravuje priestor pre aktívnu diskusiu medzi verejným, súkromným a tretím sektorom o príležitostiach a odstraňovaní bariér v prechode na obehové hospodárstvo.Denisa sa tejto téme venuje od štúdia na Ekonomickej univerzite, kde v rámci študentskej iniciatívy viedla budúcich ekonómov k pozitívnemu vzťahu k životnému prostrediu. Zaujíma sa o komunitný rozvoj a využitie zdieľanej ekonomiky na vidieku.