Dominika Horňáková

– Šumné

Dominika momentálne pracuje ako tímlíderka v neziskovej organizácii, kde sa venuje programom ako sú chudoba a inklúzia ľudí so sociálnym a zdravotným znevýhodnením. Keďže je presvedčená, že bez zdravej planéty ochudobnieme a budeme znevýhodnení všetci, v súkromí sa venuje cirkulárnej ekonomike, je veľká minimalistka a pokúša sa o bezodpadový spôsob života. Popritom v nej rýchlo vzplanula vášeň pre slow fashion. A z tejto vášne vzišiel projekt Šumné. Keď má chvíľku čas, zbožňuje čítať biografie historických osobností, neodolá joge či protestu za práva žien, menšín či za iné slušné veci.