Jan Blažek

– Komunitná ekonomika

Jan Blažek sa vo svojom doktorandskom výskume na Katedre environmentálnych študií Masarykovej univerzity v Brne zameriava na komunitnú ekonomiku, commons, alternatívne menové systémy a organizácie. Komunitné vlastnosti ekonomiky skúmal vo viac než 40 rezidenčných komunitných projektoch v šiestich európskych krajinách. Vychádza z medziodborovej skúsenosti - v minulosti vyštudoval hospodársku politiku a medzinárodné vzťahy, a tiež sociálnu geografiu a regionálny rozvoj. Rád skúma a interpretuje ekonomické vzťahy kvalitatívne a rád hľadá radikálne riešenia na súčasné sociálne a ekologicko-ekonomické otázky, ktoré sú použiteľné v alternatívnom aj mainstreamovom prostredí.