Jaroslava Frajová

– Odevná dizajnérka

Som textilná a odevná dizajnérka (výtvarníčka a inžinierka) v oblasti technických inovácii a svoje širšie poznatky využívam v medziodborovej spolupráci medzi architektmi a výskumníkmi. V doktorandskej práci sa venujem oblasti vývoja biomateriálov na bakteriálnej báze a na báze spracovania rastlinného odpadu využiteľného v regiónoch. Hľadám nové materiály, vyvíjam ich a riešim ich aplikácie, ktoré môžu pozitívne nahradiť existujúce materiály v cirkulárnej ekonomike. Spolupracujem v tíme s vedeckými pracovníkmi zo špecializovaných pracovísk na Technickej univerzite v Liberci a v Slovenskej Akadémii Vied (nanotechnológie), okrajovo tiež na Swedish school in Boras. V diplomovej práci som sa venovala inovácii konštrukcie balistickej ochrany pre ženy a mužov, z čoho vyšiel aj malý patent. Od inovácií v technickom odievaní a návrhov na prototypy geopolymérnych aplikácií s využitím druhotného textilného odpadu pre stavebníctvo, som dospela k biomateriálom, ktoré vykazujú dobré funkčné vlastnosti syntetických materiálov. Vyučujem Textilnú technológiu zameranú na tkanie žakárových tkanín na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.