Juraj Mesík

– Analytik globálnych trendov

Juraj Mesík viedol od svojich študentských rokov organizáciu Ekotrend, ktorú v roku 1985 rozpustila komunistická Štátna bezpečnosť. Od 1993 až do roku 2002 bol riaditeľom nadácie Ekopolis, do roku 2017 bol členom jej správnej rady. V rokoch 2003 až 2008 pracoval ako starší špecialista v Svetovej banke vo Washingtone, podieľal sa na projektoch v Keni, Moldavsku, Nigérii, Tanzánii, Thajsku a v ďalších rozvojových krajinách, neskôr pôsobil ako jej konzultant najmä na projektoch v Afrike. Počas pôsobenia v Svetovej banke viedol prácu na založení Globálneho fondu pre komunitné nadácie. V rokoch 2010 až 2015 prednášal predmet Globálne výzvy na Univerzite Palackého v Olomouci a Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave. Publikoval a publikuje početné analytické články a komentáre v domácich aj zahraničných médiách.