Lenka Mynářová

– Odborníčka na aplikácie biopolymérov a bioplastov

Lenka Mynářová je českou manažérkou roka 2018. Tento prestížny titul získala za vedenie projektu Hydal, ktorý je zameraný na výrobu biopolymérov (bioplastov) z odpadového fritovacieho oleja. Práve biotechnológia Hydal dokáže ako jediná na svete priemyselne spracovať a využiť použitý fritovací olej a premeniť ho na úplne novú, vysoko hodnotnú surovinu - biopolymér PHB.Lenka Minářová pri svojej práci spolupracuje s Európskou komisiou, recyklátormi a českými ministerstvami a rieši nové problémy, ktoré vznikajú používaním bioplastov a s ktorými vopred nikto nerátal.