Lubo Tomko

– Meeting Designer

Lubo sa živí tým, že pomáha organizáciám vytvárať a udržiavať úspešné pracovné tímy a spokojných zamestnancov. V Extraordinary organizuje offline aj online teambuildingy, tréningy a workshopy. Na konferenciách ho môžete stretnúť ako míting dizajnéra, alebo facilitátora interakcie s účastníkmi.