Lucia Szabová

– Komunikačná a strategická konzultantka

Lucia pracovala od roku 2005 pre slovenskú kanceláriu Greenpeace Slovensko prevažne na komunikačnom oddelení. Počas materskej dovolenky začala spolupracovať na viacerých projektoch týkajúcich sa komunikácie kampaní mimovládnych organizácií a špeciálne na projekte ochrany ovzdušia. Minulý rok založila spolu s ďalšími ženami iniciatívu Znepokojené matky, ktoré sa snažia vytvoriť tlak na zodpovedných politikov, s cieľom zmierniť následky klimatickej krízy. V súčasnosti popri týchto aktivitách pracuje pre organizácie venujúce sa klimatickej zmene ako komunikačná a strategická konzultantka doma aj v zahraničí. Verí, že v boji za ochranu budúcich generácií pred následkami klimatickej zmeny sa musíme spájať a podporovať. Aj preto od jari koordinuje prípravu odporúčaní mimovládnych organizácií a iniciatív na Zelený reštart Slovenska vo viacerých oblastiach.