Marcela Hrapková (Marci)

– Psychologička, terapeutka, lektorka

Marci je vyškolená najmä životom a tiež štúdiom psychológie na FiF UK v Bratislave. V odbornej praxi sa venuje jednotlivcom i skupinám a netají sa svojím novodobým prístupom.

Záujemcov učí vlastný prístup k naplnenému životu, ktorému hovorí Cesta blaha, pričom táto cesta často začína pochopením daru životnej bolesti a vnútornou či vonkajšou zmenou, ktorú stimuluje. Je zakladateľkou webstránky www.novapsychologia.sk, okrem úspešnej psychoterapeutickej praxe Marci vedie programy a komunitnú terapiu v BlahoKlube, podpornom klube pre členov, píše marcitáty, blogy a články v médiách a prednáša na rôzne životné témy (rodičovstvo, partnerské vzťahy, zero waste v duši). Ľudí lieči najmä slovom, doplnkovo tiež pracuje s energiami a zmenenými stavmi vedomia.