Marcela Hrapková

– Psychologička

PSYCHOLOGIČKA, terapeutka, lektorka, vyškolená najmä životom a tiež štúdiom psychológie na FiF UK v Bratislave a výcvikom v Katatýmne-imaginatívnej psychoterapii. V odbornej praxi sa venuje jednotlivcom i skupinám a netají sa svojím novodobým prístupom.

Záujemcov učí vlastný prístup k naplnenému životu, ktorému hovorí Cesta blaha, pričom táto cesta často začína pochopením daru životnej bolesti a vnútornou či vonkajšou zmenou, ktorú stimuluje. Okrem úspešnej psychoterapeutickej praxe Marci píše marcitáty, blogy a články v médiách, vedie skupinové programy a prednáša na rôzne životné témy (rodičovstvo, partnerské vzťahy, zero waste v duši). Ľudí lieči najmä slovom, doplnkovo pracuje s energiami a zmenenými stavmi vedomia.