Marek Brinzík

– NATUR-PACK

Mgr. Marek Brinzík je absolventom Prírodovedeckej fakulty UK v odbore environmentalistika. V minulosti sa venoval ochrane vtáctva a netopierov vo viacerých mimovládnych organizáciách, environmentálnej kriminalite, ekovýchove a rozvoju ekoturizmu. Od roku 2015 riadi PR aktivity v organizácii zodpovednosti výrobcov NATUR-PACK, ktorá manažuje systém triedenia a recyklácie odpadov, ako aj vzdelávacie aktivity pre obce a verejnosť.Organizácia NATUR-PACK je autorom a spoluautorom mnohých originálnych vzdelávacích programov a projektov, ktoré rozvíja v spolupráci s neziskovými organizáciami (napr. ŽIVICA, DAPHNE, EVIANA, Deti čistej Zeme, INCIEN), ako aj v spolupráci so špičkovými ekovýchovnými lektormi, medzi ktorých patrí napríklad aj Andy Popovič (EKOVÝLETY) alebo Táňa Zacharovská (autorka populárnej hry Garbage Gobblers). V máji 2019 NATUR-PACK spustil pravidelné reportáže na YouTube kanáli NATUR-PACK verejnosti, ktorý sa venuje témam zero  waste, triedenie, recyklácia odpadu a ekovýchova. Kontakt: brinzik@naturpack.sk