Martin Smrek

– Humánny pokrok

Martin sa posledných 10 rokov venuje rozvoju udržateľného stravovania. Aktuálne vedie združenie pre rozvoj ľudskosti a udržateľnosti Humánny pokrok. Počas svojho doktorandského štúdia sa zameriaval na zmenu postavenia znevýhodnených skupín a ľudí na okraji spoločnosti. Neskôr však zistil, že v najhoršom spoločenskom postavení sú v súčasnosti zvieratá a začal sa zaoberať širšími súvislosťami živočíšnej výroby, vrátane jej drastických dopadov na životné prostredie a prírodu.