Martina Sumbalová

– Reduca.cz

Martina Sumbalová začala svoju cestu bezodpadovosti približne pred dvomi rokmi. Maminka dvoch detí píše popri svojej materskej dovolenke blog Reduca.cz a robí prednášky na tému zero waste života. Je tiež autorkou bezodpadovej mapy, na ktorej nájdete všetky bezobalové obchody v Čechách a na Slovensku. Kôš vynáša približne raz za mesiac, stravuje sa čo najviac sezónne a lokálne, perie takmer každý deň a doma vyrába všetko, čo môže. Jej najväčšou témou je zero waste s deťmi. Svoje deti sa snaží vychovávať nekonzumne a smerovať ich na skutočné hodnoty vecí.