Michal Sládek

– Festival Pohoda

Architekt humanista, ktorý sa zaujíma o vzťah prostredia a moci. Pôsobí v tíme festivalu Pohoda ako vedúci výroby a udržateľnosti. Pohoda získala ocenenie The Green operation award 2017 a aktuálne sa podieľa na európskom projekte Green Europe Experience.