Pavol Pokorný

– Architekt

Pavol Pokorný je architekt zameraný na udržateľné stavby, predovšetkým pasívne domy a stavby z dreva. Je absolventom Katedry experimentálnej a ekologicky viazanej tvorby na fakulte architektúry STU. Okrem práce architekta pôsobí ako externý pedagóg na fakulte architektúry STU a ako lektor Školy udržateľnej architektúry na Inštitúte pre pasívne domy. Je tiež spoluzakladateľom platformy Staviame z dreva.