Petra Csefalvayová

– Inštitút cirkulárnej ekonomiky

Petra Csefalvayová je spoluzakladateľkou neziskovej organizácie INCIEN, ktorej úlohou je implementovať koncept cirkulárnej ekonomiky na Slovensku. Petra sa špecializuje na oblasti ako je ekodizajn, materiály a technológie. Vyštudovala environmentálne inžinierstvo, ochranu vôd, pôdy a ovzdušia. Viac ako desať rokov sa profesionálne venuje téme životného prostredia, vplyvom a dopadom na životné prostredie.Koncept cirkulárnej ekonomiky, ktorým sa Petra zaoberá, predstavuje nový model fungovania našej spoločnosti, kde odpad sa stáva zdrojom. Odpad ako taký v ideálnom stave nebude existovať...