Radomír Brtáň

– starosta obce Košeca

Samosprávy na Slovensku majú okrem iných významných kompetencií aj povinnosť zabezpečovať pre obyvateľov systém nakladania s odpadmi na svojom území.Od svojho nástupu do funkcie starostu v roku 2006 sa Radomír Brtáň neustále snaží nastavovať v obci motivačný systém, v ktorom občania sami majú možnosť ovplyvniť výšku ich poplatku "za smeti".Vzorec je jednoduchý:Kompostuješ? Ak áno, uplatni si nárok na zľavu!Triediš odpady? Ak áno a ak si v tom efektívny, budeš platiť menej ako ostatní!Predchádzaš vzniku odpadu? Ďakujeme, že šetríš životné prostredie a budeme sa snažiť spravodlivo Ťa čoskoro odmeniť v systéme "Platíš len za odpad, ktorý v skutočnosti vytvoríš!"Samospráva a občania v Košeci vo vzájomne úzkej spolupráci hľadajú riešenia, ako zachovať životný priestor pre budúce generácie v čo najlepšom stave.