Róbert Sedlák

– Dobré médiá

V roku 2012 založil Dobré noviny, ktorých cieľom je prinášať len pozitívne spravodajstvo. Záujem o unikátne správy sa neustále zvyšoval, a preto k nim pridal ToJeNápad.sk, v súčasnosti najobľúbenejší hobbyportál na slovenskom webe a internetové Dobré rádio. Vznikol mediálny dom Dobré média, ktorý využíva svoj silný hlas na to, aby šíril povedomie aj o ekologických témach. Tie otvára na dennej báze a informuje o ich dôležitosti. Je dôkazom toho, že aj jednotlivec vie meniť svoje okolie. V tomto prípade je inšpiráciou pre viac ako 1 300 000 čitateľov mesačne.