Slovakia Going Zero Waste

5.5.2018 Bratislava

Prvá interaktívna konferencia o živote bez odpadu na Slovensku.Podporiť nás príde hlavná tvár Zero Waste hnutia Bea Johnson.

Event

Prečo konferenciu organizujeme?!

Na Slovensku sa ročne vyprodukujú takmer dva milióny ton komunálneho odpadu, čo predstavuje 359 kilogramov na každého jedného z nás. Z tohto množstva sa vytriedi a zrecykluje len 12%: tým sa radíme na posledné priečky v rámci EÚ. Množstvo cenných a zhodnotiteľných materiálov tak končí na skládkach a zamoruje naše životné prostredie. Je nevyhnutné, aby Slovensko čo najskôr zmenilo svoj spôsob nakladania s odpadmi: predovšetkým výrazne znížilo ich množstvo a začalo dôsledne triediť a zhodnocovať existujúce odpady. Poďme spoločne prispieť k tejto zmene naším osobným príkladom, šírením
myšlienok, no v neposlednom rade aj tlakom na účinnú legislatívu. Prepojme sa, zdieľajme svoje skúsenosti a nápady, rozbehnime nové projekty a poločne posuňme Slovensko od vytvárania veľkého množstva odpadu k jeho obmedzeniu a kvalitnému zhodnoteniu.

Rečnící

Kto príde inšpirovať?

Naši vystavovatelia vám umožnia kompletný bezodpadový nákup na jednom mieste, preto si nezabudnite dostatok vlastných vrecúšok a nádobiek :). A ak vám náhodou budú chýbať, môžete ich kúpiť v ďalších stánkoch. Pripravujeme tiež predaj predmetov súvisiacich so zero waste životným štýlom, a poradiť Vám prídu organizácie, ktoré sa tejto téme dlhodobo venujú.

Program

Konferencia Slovakia Going Zero Waste bude v roku 2019 viac interaktívna, hravá, zážitková. Výrazne sme predĺžili prestávky, počas ktorých sa budete mať možnosť zúčastniť na workshopoch, odborných diskusiách a ďalších aktivitách, poradiť sa v infostánkoch, občerstviť sa, bezobalovo nakúpiť, alebo jednoducho nadviazať kontakty s ďalšími podobne naladenými ľuďmi.

Podrobný program začneme zverejňovať čoskoro.

8:00 – ZAČIATOK REGISTRÁCIE

9:00 – UVÍTANIE & ÚVOD
Prečo Zero Waste?

1. BLOK – ZERO WASTE V KAŽDODENNOM ŽIVOTE
Zero Waste v každodennom živote: aké majú naše každodenné rozhodnutia dopad na celú planétu a čo musíme zmeniť?

TEXTIL – MARTINA MAREKOVÁ KUIPERS / FASHION REVOLUTION
Textilný priemysel je po ropnom druhý najšpinavší na svete. Čo všetko to zahŕňa? V akých podmienkach sa naše oblečenie vyrába a čo sa skrýva za rýchlou módou? Aké sú riešenia a ako z toho von? Odpovede na tieto otázky budeme hľadať s Martinou Marekovou Kuipers z medzinárodného hnutia Fashion Revolution.

KOZMETIKA – MARTINA HORVÁTHOVÁ / 2SIS
Martina Horváthová na svojom blogu rozoberá, aké sú zdravotné dopady bežnej kozmetiky a čo všetko sa do nej pridáva. Ktoré zo zložiek škodia zdraviu a ktoré sú v kozmetike „len“ zbytočné? Zameria sa tiež na kozmetiku vo vratných obaloch ako alternatívu k preplneným drogériám a pridá zopár tipov o tom, prečo nepotrebujeme množstvo rôznych chemických čistiacich prostriedkov a aké zdravotné dopady ich zložky vlastne majú…

PLASTY – PAVEL ALEXY
Aký dopad majú všadeprítomné plasty na naše životné prostredie a na naše zdravie? Ktoré nebezpečné chemikálie sa do plastov pridávajú? Existujú vôbec bezpečné plasty? Čo sa deje s plastovým odpadom po jeho vhodení do žltých kontajnerov a koľko percent z jeho obsahu sa naozaj zrecykluje?
Dokážeme ešte vôbec žiť bez plastov? V prednáške si zodpovieme tieto a ďalšie otázky, budeme hľadať alternatívy a možnosti, ako fungovať bez všadeprítomných plastových obalov a ďalších umelohmotných výrobkov.

BRANISLAV MOŇOK – ČO S ODPADOM, KTORÝ VYTVORÍME?
Aj napriek najväčšej snahe väčšina z nás nejaký odpad predsa len vytvorí. Čo s ním? Ako dosiahnuť vo svojom meste či obci väčšiu mieru recyklácie? Ako zriadiť vo svojom susedstve kompostér a kde požiadať o kontajnery na triedený zber, ak chýbajú? Ako môže každý z nás prispieť k zmene? V tomto vstupe budeme spoločne hľadať praktické riešenia, čo s odpadom, ktorý sa nám nedarí eliminovať.

DISKUSIA S PREDNÁŠAJÚCIMI

PRESTÁVKA
Po každom bloku nasleduje aktívna prestávka, ktorú môžete stráviť konzultáciami s odborníkmi, prednášajúcimi a ďalšími účastníkmi, občerstvením našimi zero-waste dobrotami, doplnením výbavy na bezodpadový život, alebo jednoducho oddychom 🙂

2. BLOK – AKO NEPLYTVAŤ JEDLOM…
na úrovni jednotlivca, pestovateľov, dodávateľov, obchodov aj štátu

ALEXANDRA KOLÁRIK / INICIATÍVA FREE FOOD
Iniciatíva Free Food dlhodobo upozorňuje na problém plytvania jedlom naprieč celým potravinárskym reťazcom – od pestovateľov, cez dodávateľov, obchody, až po konečných spotrebiteľov. Alexandra nám porozpráva o tom, koľko jedla sa na Slovensku a v Európe každoročne vyhodí, aká je na Slovensku legislatíva a čo treba v tomto smere zmeniť.

LUCIA GRIGOVÁ / DO POSLEDNEJ OMRVINKY
Blogerka venujúca sa predchádzaniu vyhadzovania jedla v domácnosti sa s nami podelí o tipy, kde v domácnosti vzniká najväčšie plytvanie a ako sa dá cielene plytvaniu zamedziť. Odpovie tiež na otázky, či je fungovanie s jedlom „Do poslednej omrvinky“ náročné a ako rýchlo si človek dokáže nájsť cestu k tomu, aby prestal akékoľvek jedlo vyhadzovať…

TOMÁŠ HAJZLER / KOMUNITOU PODPOROVANÉ POĽNOHOSPODÁRSTVO
Komunitou podporované poľnohospodárstvo je jednou z ciest k zodpovednému hospodáreniu s potravinami. Model je založený na priamom vzťahu medzi konkrétnymi pestovateľmi a skupinami odberateľov, čím obchádza klasický obchodný reťazec a s ním súvisiace masívne vyhadzovanie potravín. V zahraničí pomerne rozšírený a obľúbený model Komunitou podporovaného poľnohospodárstva je na Slovensku zatiaľ pomerne neznámy, preto sa v prednáške zameriame na to, ako vybudovať vo svojom okolí Komunitou podporované poľnohospodárstvo krok za krokom.

PETRA SLEZÁKOVÁ / AKO NA TO?
Prednáška Petry Slezákovej bude zameraná veľmi prakticky: dá nám konkrétne tipy, ako funguje človek, ktorý žije na Slovensku bez odpadu. Kde nakupuje? Ako sa vyhýba odpadom a čo všetko pre to robí?
Zameria sa tiež na klasický mýtus, že zero waste životný štýl je o prísnej sebadisciplíne a odriekaní. Je to pravda, alebo existujú jednoduché riešenia na všetko?

DISKUSIA S PREDNÁŠAJÚCIMI

14:00 – 3 BLOK: CIRKULÁRNA EKONOMIKA / ZERO WASTE V BIZNISE
Ako zodpovedne pracovať alebo podnikať a čo s tým má cirkulárna ekonomika

IVANA MALEŠ, INŠTITÚT CIRKULÁRNEJ EKONOMIKY
Ivana Maleš sa vo svojej prednáške zameria na cirkulárnu ekonomiku a na to, prečo je súčasný ekonomický model neudržateľný a ako to vie cirkulárna ekonomika zmeniť. Porozpráva tiež, aké sú príklady z praxe a či je cirkulárna ekonomika zatiaľ len utópiou, alebo už existujú reálne riešenia.

JIŘÍ SEDLÁK – ZERO WASTE OBCHODY
V mnohých slovenských aj zahraničných mestách vznikajú nové bezobalové obchody. Čo však čaká človeka, ktorý si chce takýto obchod otvoriť alebo inak zahrnúť bezodpadovosť do svojho podnikania? Čo na to hovorí legislatíva, ako sa pripraviť na hygienické kontroly a rokovanie s dodávateľmi? Koľko percent z ceny tovaru vlastne tvoria obaly a ako dosiahnuť, aby dokázal bezobalový obchod konkurovať bežným obchodom?

ANNAMARIE VELIČ – ZERO WASTE VO FIRMÁCH A KORPORÁCIÁCH
Prvé lastovičky medzi firmami ukazujú konkrétne príklady, ako sa dá téma bezodpadovosti uplatňovať nielen u jednotlivcov, ale aj v biznise a kanceláriách. V prednáške budeme hovoriť nielen o existujúcich pozitívnych príkladoch, ale aj o komplikovanej téme, ako vyvolať u firiem záujem o skutočnú zodpovednosť voči životnému prostrediu. Ako predísť tomu, aby sa táto téma stala len obľúbeným PR nástrojom bez reálneho pozadia a výsledkov?

STELLA SLUČIAKOVÁ – EKONOMICKÝ POHĽAD NA ZHODNOTENIE ODPADU
Téma odpadu na Slovensku ako celku: koľko nás reálne stojí odpad, ktorý vyprodukujeme? Koľko nás stojí jeho skládkovanie a spaľovanie? Koľko by reálne slovenská ekonomika ušetrila, resp. získala, keby sa odpadu produkovalo menej a viac by sa zhodnocoval? V tejto prednáške sa nebudeme zameriavať na evidentné škody na životnom prostredí, ale na chladné a menej zrejmé čísla.

DISKUSIA S PREDNÁŠAJÚCIMI

PRESTÁVKA
Po každom bloku nasleduje aktívna prestávka, ktorú môžete stráviť konzultáciami s odborníkmi, prednášajúcimi a ďalšími účastníkmi, občerstvením našimi zero-waste dobrotami, doplnením výbavy na bezodpadový život, alebo jednoducho oddychom 🙂

PREDNÁŠKA BEI JOHNSON (pre záujemcov simultánne tlmočená)
Bea Johnson inšpirovala celosvetové hnutie ľudí snažiacich sa o život bez odpadu, pričom sama so svojou rodinou žije bezodpadovo už viac než desať rokov. Skúsenosti so životom bez odpadu spísala na blogu a v knihe Zero Waste Home, ktorá sa okamžite stala bestsellerom a bola preložená do 21 jazykov. S nami sa v prednáške podelí o svoj príbeh a skúsenosti s bezodpadovým životom.

Záver

Miesto

Stará tržnica

Námestie SNP 25
Bratislava


Doprava MHD:
Zastávka pripravujeme
autobusy č. pripravujeme
Z Hlavnej stanice:
pripravujeme
Z autobusovej stanice:
pripravujeme
Doprava autom:
pripravujeme
Znižujeme ekologickú stopu!
Každá ľudská činnosť po sebe zanecháva stopu. Máme záujem, aby ekologická stopa našej konferencie bola čo najnižšia, a preto vás chceme poprosiť: prídite verejnou dopravou, na bicykli, alebo pešo. Ak je to nevyhnutné a musíte cestovať autom, spojte sa s ďalšími ľuďmi v tejto skupine a jazdu zdieľajte. Ďakujeme!

Lístky/Buďte súčasťou

Príďte zažiť deň plný inšpirácie ako účastník, alebo sa zúčastnite aktívne ako dobrovoľník. V obidvoch prípadoch nezabudnite šíriť myšlienky a tipy o živote bez odpadu. Ak od nás potrebujete akúkoľvek podporu, píšte :)

Vašu vstupenku si môžete objednať tu:

Predaj vstupeniek

 

Cena vstupeniek
25 EUR (do 25. marca)
35 EUR (26. marec – 5. máj)

študenti a mamy na materskej/rodičovskej dovolenke si môžu uplatniť 10% zľavu 🙂

Milí dobrovoľníci,

V súčasnosti sme už prihlášky uzavreli, hľadáme už len dobrovoľníkov, ktorí vedia výborne fotiť, filmovať alebo strihať video.

Ak by ste mali záujem podporiť konferenciu ktoroukoľvek z týchto super-schopností, ozvite sa nám na zuzka@zero-waste.sk.

Ďakujeme.

 

Každý dobrovoľník sa konferencie zúčastní samozrejme zdarma.

Predávate bezobalovo alebo máte výbavu pre všetkých, čo majú o bezodpadové nákupy záujem? Venuje sa Vaša spoločnosť alebo OZ osvete v oblasti trvalo udržateľného životného štýlu? Napíšte nám na silvia@zero-waste.sk.

Hlavným cieľom konferencie Slovakia Going Zero Waste je obmedziť vytváranie odpadov na Slovensku a dosiahnuť zmenu v tom, ako sa s existujúcim odpadom nakladá. To sa nám nepodarí bez širokej verejnej diskusie.

Budeme veľmi radi, ak nám pomôžete šíriť tieto myšlienky zdieľaním, písaním a hovorením o konferencii či o samotnej téme.

Ak potrebujete viac informácií, kontakty alebo tip na literatúru, napíšte nám na info@zero-waste.sk

Kontakt

Potrebujete viac informácií alebo máte akékoľvek otázky ku konferencii? Kontaktujte nás ;)

Odber Noviniek

info@zero-waste.sk

+421 914 128 143 (Silvia)

text2

Zuzana Jánošíková

Publicistka, fotografka, mama - a nadšená šíriteľka myšlienok zero-waste.

S láskou vytvára koncept a komunikuje so spíkrami, konzultantmi a dobrovoľníkmi.

zuzka@zero-waste.sk

Silvia Yoder Križanová

Event manažérka, právnička, zástankyňa alternatívneho životnom štýlu.

V jej rukách je predaj lístkov a komunikácia s účastníkmi, partnermi a vystavovateľmi.

silvia@zero-waste.sk

Hlavný partner

Partneri

Partneri cateringu

Mediálni partneri