Stella Slučiaková

— Inštitút environmentálnej politiky

Stella Slučiaková pracuje ako analytička na Inštitúte environmentálnej politiky (IEP) pri Ministerstve životného prostredia, kde začala pôsobiť už ako študentka. Venuje sa najmä modelovaniu environmentálnych procesov a analýzam v oblasti odpadového hospodárstva. Za svoju diplomovú prácu, v ktorej navrhla model odpadového hospodárstva pre Slovensko, získala ocenenie v medzinárodnej súťaži "New Economic Talent 2018". Vo svojej prednáške sa zameria na chladné čísla: prečo sa nám oplatí odpad nevytvárať a koľko nás reálne stojí?