Tatiana Kratochvílová

– Viceprimátorka Bratislavy

Tatiana Kratochvílová pôsobí od 7.12.2019 ako prvá námestníčka primátora v rámci svojej agendy rieši najmä oblasti:- životné prostredie a odpadové hospodárstvo- vodné hospodárstvo a tepelná energetika- cestná doprava- ochrana pred povodňami- pozemné komunikácieVyštudovala VŠ Dopravnú v Žiline, má 30-ročnú skúsenosť práce v samospráve na magistráte HL. mesta SR Bratislavy, v MČ Staré mesto, MČ Karlova Ves a naposledy v MČ Záhorská Bystrica. Ako členka Teamu  Vallo sa podieľala na tvorbe Plánu B, ako spoluautorka kapitol Mobilita a Správa mesta. Pôsobila tiež v OZ Triblavina a v OZ Za našu vodu. Prioritne sa venuje najmä oblasti dopravy a to najmä témam udržateľnej dopravy, ako preferencia MHD, cyklotrasy, bezpečnosť chodcov a parkovacia politika. Ďalej sa venuje tiež oblasti životného prostredia, najmä témam kvality ovzdušia a vody.