Tomáš Hajzler

— autor a vydavateľ kníh

Tomáš Hajzler je inšpiratívny autor dvoch kníh a niekoľkých blogov. Vo svojom nakladateľstve Peoplecomm vydáva knihy, ktoré majú potenciál zmeniť spoločnosť (okrem iného je českým vydavateľom knihy „Domácnost bez odpadu“ od Bei Johnson).Vyhľadáva a prepája ľudí a spoločnosti, ktoré kladú dôraz na zmysluplnosť a užitočnosť svojej práce, kladie dôraz na slobodu v práci a na slušnosť v podnikaní.Venuje sa téme lokálnosti, bezodpadovosti, tvorbe komunít a alternatívneho získavania potravín z miestnych zdrojov.