Venus Jahanpour

– Brilliant Stars

Venus je optimistická a energická žena. Narodila sa v Iráne v bahájskej rodine, kde bola vychovávaná k tomu, že je potrebné prispievať k zlepšeniu sveta a najväčšou cťou je služba ľudstvu. Venus je zriaďovateľkou medzinárodnej základnej a materskej školy Brilliant Stars v Bratislave s unikátnym vzdelávacím programom zameraným nielen na rozvoj akademických schopností, ale aj na rozvoj  charakteru, budovanie pozitívneho vzťahu k učeniu a v neposlednom rade na environmentálne vzdelávanie. Rešpekt a láska k prírode a ochrana životného prostredia sú dôležitou súčasťou učebných osnov. V súčasnosti Venus zdieľa svoje skúsenosti a pomáha ostatným školám a škôlkam zaviesť podobný vzdelávací program. Popri riadeniu školy sa aktívne venuje problematike ľudských práv, vzdelávaniu rómskej komunity a projektom v oblasti udržateľného rozvoja.