Program

Piatok 25.9.

Kick-off ceremónia 18:00 – 19:00

OFICIÁLNE SPUSTENIE KONFERENCIE

Sobota 26.9.

Zahájenie prvého dňa 13:00 – 13:10

1.BLOK: KDE SME A KAM SMERUJEME 13:10 -14:40

V prvom bloku sa zameriame na to, ako problém s odpadom vyzerá globálne, aké sú vízie do budúcna a čo s tým…

Will McCallum – Ako sa vyvíja celosvetová situácia s odpadom a čo s tým (13:10 – 13:40)

Konferenciu otvorí britský aktivista Will McCallum. Je jedným z tých, ktorí skúmajú mieru znečistenia priamo na palubách lodí plaviacich sa po svetových oceánoch. Aké sú výsledky jeho bádania, ako sa situácia vyvíja a aké sú podľa neho riešenia? Čo ho pri jeho práci najviac prekvapilo a čo by odporučil každému jednému z nás?

Lucia Szabová – Zero Waste nie je len o bezobalovom nakupovaní! (13:40 – 14:10)

Téma zero waste je už na Slovensku dostatočne etablovaná na to, aby sme mohli otvoriť jej trinástu komnatu. Zero Waste nie je len o bezobalovom nakupovaní či cirkulárnej výrobe! Ako sme na tom s odpadom, ktorý vypúšťame do ovzdušia či vody a čo musíme v tomto smere urýchlene zmeniť?

Richard Sťahel – Sloboda konzumu nie je základné ľudské právo (14:10 – 14:40)

Sme prvá generácia, ktorá na vlastnej koži pocíti dopady klimatickej zmeny a posledná, ktorá s tým má šancu niečo spraviť. Politika podpory rastu výroby a spotreby za každú cenu narazila na limity planetárneho systému. Ako pokračovať ďalej?

 

2.BLOK: SYSTÉMOVÉ ZMENY/INOVATÍVNE RIEŠENIA 15:40 – 17:10

V tomto bloku sa zameriame na nové a inovatívne riešenia, ktoré už fungujú. Ako môžeme zmeniť systém a využiť nové technológie v prospech obmedzenia odpadu?

Vojtěch Vosecký – Cirkulárna Praha (15:40 – 16:10)

Ako môže moderné mesto znížiť svoj environmentálny dopad, obmedziť svoje odpady a zároveň získať nové zdroje? V Prahe poskytol projekt Cirkulárny sken Praha viac než 20 jasných odpovedí: Re-use centrum, vybudovanie vlastnej bioplynovej stanice, zavedenie princípov cirkulárnej ekonomiky už pri zadávaní verejných zákaziek mesta a veľa ďalšieho. Čím sa z tohto projektu môžu inšpirovať slovenské mestá a dediny a čo z nich budeme mať my ako obyvatelia?

Radomír Brtáň, Marek Kurinec – Neplať za odpad, ktorý nevytvoríš (16:10 – 16:40)

Jeden z najlepších spôsobov, ako inšpirovať ľudí k produkovaniu menšieho množstva odpadu a jeho lepšiemu triedeniu je, keď poplatky za odpad budú reálne odrážať, koľko ho človek vytvoril. Košeca ako prvá obec na Slovensku začala pomocou kódov na vreciach monitorovať, koľko odpadu konkrétny obyvateľ vytvorí a podľa toho priebežne upravovať poplatky. Ako tento systém funguje a prečo by sme ho mali chcieť aj v našej obci či meste?

Cyril Klepek a Andrea Basilová – Cirkulárne inovácie (16:40 – 17:10)

Cirkulárna ekonomika dáva zmysel aj z biznisového hľadiska. Každá firma ale tú najväčšiu inovačnú príležitosť nájde inde. Zatiaľ čo pri jednej firme môže byť zaujímavé  zmeniť predaj na prenájom, pri inej zase vyrobiť úplne nový produkt, alebo významne optimalizovať svoj chod vďaka digitálnym technológiám. Inovácie odpadového hospodárstva pomocou digitálnych technológií sú potom príkladom a potrebnou výzvou samé o sebe.

Nedeľa 27.9.

Zahájenie druhého dňa 13:00 – 13:10

Moderuje Daniela Piršelová

3.BLOK: DOBRÁ PRAX INŠPIRUJE 13:10-14:15

Príklady, ako sa to dá! V tomto bloku nám inšpiratívni prednášajúci prezradia, ako sa im podarilo dosiahnuť zmenu v ich firme, škole či projekte.

Štefan Rozkopál – Prezidentská kancelária (13:10 – 13:17)

Vedeli ste, že na cestu bezodpadovosti sa v minulom roku vydala aj prezidentská kancelária? Na konferencii nám porozprávajú, ako sa im s týmto zámerom darí, ako dopadol ekologický audit prezidentskej kancelárie a aké majú výsledky.

Michal Sládek – Festival Pohoda (13:17 – 13:24)

Festival Pohoda vymenil v roku 2014 jednorazové poháre za vratné. Za päť ročníkov festivalu tým ušetrili státisíce kusov jednorazových plastov. Aké boli ďalšie kroky pri vytváraní festivalu bez odpadu a ako môžu návštevníci prispieť k rozhodovaniu organizátorov robiť podujatie ekologicky?

Anna Tabášková – Palackého univerzita (13:24 – 13:31)

Ako zmeniť svoju školu či univerzitu na bezodpadovú? Na to majú skvelú odpoveď na Palackého univerzite, kde rozbehli množstvo lokálnych či celoštátnych projektov – otvorili Freeshop, komunitnú záhradu, zdieľajú jedlo, robia celoštátne upratovacie akcie, a samozrejme organizujú množstvo informačných podujatí, kde sa snažia motivovať k zmene aj ďalších ľudí a ostatné univerzity.

Katarína Krnáčová – Ekologická produkcia filmu (13:31 – 13:38)

Zmeny treba priniesť do každého odvetvia. Do každého jedného! Napadlo vám niekedy, koľko zbytočného odpadu vzniká napríklad pri natáčaní filmu? Na príklade prvého ekologického natáčania na Slovensku si ukážeme, ako môžete priniesť zmenu do akéhokoľvek prostredia, v ktorom každodenne fungujete.

Silvia Pastoreková – Slovenská akadémia vied (13:38 – 13:45)

Bezodpadovosť v práci nie je len záležitosťou mladých inovatívnych firiem! Tvoriť menej odpadu vo svojich laboratóriách sa rozhodli aj vedci zo Slovenskej akadémie vied. Aké majú výsledky a s akými problémami sa stretávajú?

Priestor pre otázky z publika (13:45 – 14:15)

 

4.BLOK: – Bert van Son – Každá oblasť potrebuje zmenu. Revolučnú! 15:15 – 16:05

Bert van Son pracoval tridsať rokov v odevnom priemysle a vnímal, že táto oblasť potrebuje výraznú zmenu. Cestu, ako túto zmenu dosiahnuť ukazuje založením vlastnej spoločnosti MUD Jeans, ktorá vyrába rifle udržateľne a eticky – a – prenajíma ich. MUD Jeans prišli s konceptom prenájmu riflí, ktoré zákazníkovi v pravideľných intervaloch bezplatne opravia alebo vymenia za iné. Staré nohavice pritom zrecyklujú a vyrobia z nich nové. Bert vo svojej prednáške prezradí, ako sa reálne funguje v systéme uzavretého kruhu a čím sa z ich príkladu môžu inšpirovať aj iné odvetvia.

UZATVORENIE DŇA 16:05 – 16:10

Pár slov na záver posledného dňa konferencie

Sobota 26.9.

Martina Novotová  – Ako na zero waste – názorné ukážky (začiatočníci) (14:50 – 15:30)

Diskusia určená pre nováčikov v téme zero waste. Aké sú konkrétne kroky, ktorými môžete zmeniť svoj život na bezodpadový? Ktoré staré návyky musí človek zmeniť a ako postupovať, aby bol celý prechod na bezodpadovosť čo najjednoduchší?

Moderuje: Marta Fandlová

Venus Jahanpour, Róbert Sedlák  – Dosiahni zmenu tam, kde si (17:20 – 18:00)

Riaditeľka školy Venus vedie svoju školu k trvalej udržateľnosti, no neskončila len pri tom. Spolu so svojimi žiakmi menia pracoviská ich rodičov, namiesto slohov píšu úradom svoje environmentálne požiadavky a množstvom ďalších spôsobov pozitívne ovplyvňujú prostredie, v ktorom žijú. Ukáže nám, ako naštartovať zmeny tam, kde sme.

Moderuje Ľubica Stanek

Nedeľa 27.9.

Michal Figúr  – Ako a kde sa náš odpad recykluje? (14:25 – 15:05)

V tejto prestávkovej diskusii sa od triedenia posunieme k recyklácii a pozrieme sa na to, aká je cesta vyseparovaného odpadu, kým sa z neho stanú nové produkty. Kam putuje vyseparovaný odpad po naložení do smetiarskych áut? Kde končí odpad z kontajnerov na textil? Aké množstvo vytriedeného odpadu sa naozaj zrecykluje? Koľko kilometrov triedený odpad po vyhodení ešte precestuje a koľko energie stojí jeho recyklácia?

Moderuje: Marta Fandlová

Sobota 26.9.

Cyril Klepek, Radomír Brtáň – Relácia križovatky (14:50 – 15:30)

Moderuje Marián Balázs

Alexander AČ – Postoj spoločnosti voči klimatickej kríze (17:20 – 18:00)

Diskusia s klimatológom na tému klimatickej krízy: ako na tom sme, aké máme vyhliadky, ako sa nám ju darí riešiť? Čo sa za posledný rok zmenilo a ako napľňame medzinárodné ciele v v nadväznosti na vyhlásenie európskeho parlamentu o stave klimatickej núdze v Európe.

Moderuje: Marta Fandlová

Nedeľa 27.9.

Petra Csefalvayova, Ivana Maleš, – Rande s odpadom- prečo a ako správne triediť odpad? (14:25 – 15:05)

Večná téma správneho triedenia. Kam s odpadom, ktorý vyprodukujeme? Žltý, modrý, zelený či červený kontajner? Kam s kompostom? V čom sú chytáky a ako dosiahnuť, aby v zmesovom komunálnom odpade skončili naozaj len 4% nášho odpadu, ktoré tam podľa správnosti patria?

Sobota 26.9.

Matúš Čupka, Tatiana Kratochvílová,Veronika Hagovská, Marcela Hrapková – Systém vs. jednotlivec – ako dosiahnuť zmenu? (14:50 – 15:30)

V tejto diskusii sa stretnú ľudia, ktorí začínali s bezodpadovosťou na individuálnej úrovni, no následne sa podieľali na zmene systému. Zamestnankyňa, ktorá presadila bezodpadovosť na svojom pracovisku; aktivista, ktorý spravil z témy odpadov spoločenskú tému; magistrát, ktorý sa snaží nastaviť systém pre obyvateľov; a psychologička, ktorá sa pozrie na procesy, ktoré zmeny štartujú alebo brzdia z psychologického hľadiska.

Moderuje: Michal Sabo

Jerguš Tesák – Strata biodiverzity – ako ju môžeme pozorovať vlastnými očami a prečo by nás mala zaujímať? (17:20 – 18:00)

Ako môžeme pozorovať stratu biodiverzity vlastnými očami? Čo pre nás znamená, čoho sa obávať a čo pre jej zachovanie a obnovenie môže spraviť každý z nás?

Moderuje: Zuzana Dutková

Nedeľa 27.9.

Andrej Popovič a Marek Brinzík -Ekovýchova (14:25 – 15:05)

Andrej prostredníctvom ekovýchovných aktivít zapojí do procesu triedenia odpadov  žiakov školy Brilliant Stars. Deti sa naučia ako  správne odpad separovať pomocou hier a zážitkového učenia.

Nedeľa 27.9.

Denisa Rášová – Nie je materiál ako materiál: Diskusia o udržateľných materiáloch pre budúcnosť (14:25 – 15:05)

Sme zaplavení výrobkami, najmä tými plastovými, ktoré sú nerecyklovateľné, kompozitné a ktoré boli navrhnuté tak, aby na konci dňa skončili v koši. Už pri dizajne produktov však dokážeme z 80 % ovplyvniť ich dopad na životné prostredie. S odborníkmi na materiály, výskumníkmi a dizajnérmi sa budeme rozprávať o tom, aké materiály sú najvhodnejšie na to, aby sme zachovali kvalitu, dlhotrvácnosť, opraviteľnosť a recyklovateľnosť výrobkov. Predstavíme vám aj knižnicu materiálov, ktorú si samozrejme budete môcť pochytať.